Hyvän kotisivun ominaisuudet

Mitä ammattimainen kotisivujen tekijä ottaa huomioon kotisivuja suunniteltaessa, rakentaessa, päivittäessä ja ylläpitäessä? 

Kokosin muistilistan aluksi itselleni. Mutta ajattelin, että tästä voisi olla hyötyä muillekin, joten laajensin listaa tarkentavilla kuvauksilla ja julkaisin sen tänne.

Osa listatuista asioista on valinnaisia, mutta kuitenkin huomioitavia asioita, kun mietitään avoimen webin toimintaa ja sivuston toimivuutta.

Sovellusala

Oman henkilökohtaisen blogin saa julkaista sellaisena kuin tahtoo. Ammattikäyttöön tarkoitetut kotisivut ovat asia erikseen.

Lisäksi jos sivusto on kokonaisuudessaan tarkoitettu vain tietylle rajatulle kävijäjoukolle, ei samoja asioita tarvitse käydä läpi – siinä tapauksessa sivuston myös tulisi siis olla kokonaan salasanalla suojattu tai kuulua esimerkiksi organisaation omaan sisäiseen intranetiin. Tämä listaus ei myöskään päde kaikkiin kotisivujen merkkauskielillä rakennettaviin verkkopalveluihin, rich media -sisältöihin tai mobiilisovelluksiin. Vain kotisivuihin.

Jos kotisivu tulee avoimeen julkaisuun avoimessa verkko-osoitteessa, nämä asiat huomioidaan tavalla tai toisella.

 

Huhtikuussa 2020

Miikka-Markus Leskinen
Tietoa minusta


30 kohdan muistilista

Hyvät kotisivut

 1. Mobiili ensin

  • Yli puolet verkon käyttäjistä on jo mobiililaitteella (vuodesta 2019).
 2. Hakukoneystävällisyys

  • Perustyökalut, joiden avulla hakukone löytää sivut ja tarjoaa niitä selaajille. Yritysten kohdalla esimerkiksi Google My Business.
 3. Esteettömyys (WCAG 2.0 & 2.1)

  • Kokoelma suosituksia ja tekniikoita, joiden avulla kotisivut ovat selattavissa myös rajoittuneissa tilanteissa. Käyttäjät voivat olla liikuntarajoitteisia kuten näkövammaisia, mutta esimerkiksi keitä tahansa, jotka selaavat sisältöä ”pahassa paikassa” julkisessa tilassa. Esteettömyys ei tarkoita, että luovista ratkaisuista tulee luopua. Sivustolla saa silti olla videota, kuvastoa ja liikkuvia osioita.
 4. Käytettävyys

  • Käyttöliittymäsuunnittelu: Kotisivun painikkeita, valikoita ja toimintoja ei pidä joutua etsimään kuin arvoitusta. Käyttöliittymän osien tulee vastata sitä, mitä käyttäjä on tottunut verkossa näkemään, jos kotisivua on tarkoitus käyttää normaalisti. Sivustolla pitää pystyä etenemään ilman käyttöohjekirjaa.
 5. Latausnopeus

  • Turhien ja latausnopeutta hidastavien resurssien vähentäminen. Esimerkiksi skriptejä ja upotettuja fonttitiedostoja tulee käyttää mahdollisimman suppeasti. Kuvien täytyy olla optimoituja.
 6. Informaation jäsentely

  • Suurissa kokonaisuuksissa puhutaan informaatioarkkitehtuurista. Pienemmissä sivustoissa tiedon hierarkkisuus, löydettävyys, oikeat sisäiset viittaukset ja oikea asiayhteys. Olennainen tieto tulee olla helppoa löytää. Se on koko webin idea.
 7. Sisällön luokittelu (semanttisuus)

  • Semanttisuus tarkoittaa tapaa, jolla tieto linkittyy toisiinsa verkossa ja kuinka tieto merkitään oikein. Tiedon tulee olla koneluettavaa. Pelkkä visuaalinen esitys ei riitä, vaan tieto tulee koodata oikeilla tunnisteilla. Esimerkiksi taulukot koodataan taulukoiksi, otsikot otsikoiksi, artikkeliteksti artikkeliksi, osoitetiedot osoitteeksi jne.
  • Sivuston kieli täytyy ilmoittaa oikein. Suomen kielessä lang="fi"
 8. Käyttöluvat ja tekijänoikeudet

  • Sivulla ei saa käyttää verkosta ladattuja kuvia, joille ei ole käyttölupaa. Myös lähes kaikki muu luova sisältö on tekijänoikeuksien alaista, kuten myös itse kotisivun ulkoasu.
 9. Tietoturva

  • Yksityisiä tietoja kuten salasanoja ei saa käsitellä tai lähettää lomakkeilta ilman SSL-salausta. Tietosuoja huomioidaan myös palvelimelle tallennettavien tietojen osalta.
 10. Varmuuskopiot

  • Ylläpitäjällä tulee olla hyvä varmuuskopio esimerkiksi sivustosta julkaisutilanteesta tai säännölliset ja automaattiset varmuuskopiot, jos sivustolle tulee ongelmia tai sisältöä katoaa päivittäessä.
 11. Käyttäjähallinta

  • Sivuston käyttöoikeudet: Kenellä on tunnukset päivittää sivuston sisältöjä ja kuinka käyttäjähallinta hoidetaan. Tunnusten omaavien käyttäjien ohjeistus ja oikeat käyttöoikeustasot. Sivuston täydet oikeudet omistava ylläpitäjä tulee olla aina nimettynä ja nopeasti saavutettavissa.
 12. Analytiikka ja kävijäseuranta

  • Esim. Google Analytics. Sivuston kävijäseurantaan liittyvä laaja, koko ajan päivittyvä analytiikka, joka kytketään mittamaan joka sivua. Mitä sivuja kävijät selaavat, kuinka kauan viipyvät sivustolla, mitä toimintoja tekevät. Analytiikkadata ei saa olla yksilöivää, jotta käyttäjä tunnistetaan henkilötasolla, vaan yleistä (esim. mitä karkeasti ovat sivuston käyttäjien kiinnostuksen kohteet verkossa).
  • Vaihtoehtoisena palvelimen päässä näkyvä suppea kävijäseuranta. Palvelimella listataan vain kävijöiden ja vierailujen määrä IP-osoitteiden perusteella.
 13. Evästekäytäntö ja seurannan luvat

  • Evästeet (cookies, keksit), joita sivusto mahdollisesti asettaa. Evästeiden voimassaoloaika, käyttötarkoitus, mahdolliset tarvittavat luvat ja mitä tietoa ne käyttäjistä tallettavat.
  • Kolmannen osapuolen evästeistä tarvittavat luvat käyttäjältä ja selosteet tietojen käytöstä. Tätä kirjoitettaessa käytännöt luvan kysymisen osalta ovat vielä muotoutumassa (2020).
 14. Hakukoneoptimointi (SEO, sijoitus) valinnainen

  • Hakukoneoptimointi (SEO) on kotisivujen valmistamisesta erillinen, pitkäkestoisempi projekti, jossa pyritään nostamaan sivun luonnollista sijoitusta hakutuloksissa. Hakukoneet kuten Google eivät suoraan tue tällaista toimintaa, ja pitävät sitä hakukonemanipulointina, mutta moni ammattilainen on siihen perehtynyt.
 15. Hakukoneoptimointi (SEO, hakutulossivu)

  • Toinen puoli hakukoneoptimointia tarkoittaa hakutulossivuilla (SERP) näkyviin teksteihin, otsikoihin, kuviin ja muihin tietoihin vaikuttamista. Sijoitus ei ole yhtä tärkeää kuin se, että hakutuloksessa on esillä oikeat tiedot.
  • Esimerkiksi Schema.org-koodaukset eli merkinnät ja määritykset, joilla koodataan jäsenneltyä dataa. Käytetään esimerkiksi tuoteluetteloissa kertomaan, onko tuotetta varastossa.
 16. Asiakaspolun suunnittelu ja mallintaminen

  • Sisältö tulee suunnitella ja jäsentää tavalla, joka vastaa käyttäjän tyypillistä asiakas- tai palvelupolkua. Toisin sanoen käyttäjää tulee ohjata toivottua tavoitetta kohti. Asiakaspolku suunnitellaan ja mietitään julkaisuvaiheessa. Asiakaspolkua voi myös jälkeenpäin tutkia ja seurata analytiikkatyökaluilla.
 17. Konversio-optimointi (CRO) valinnainen

  • Sivuston tekniikkaan ja sisältöön tehtäviä parannuksia, jotta kävijöiltä toivottu toiminto (esim. verkkokauppaostos) saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. CRO vaatii analytiikkaa ja perustuu usein aktiiviseen asiakaspolun mallintamiseen.
  • Yrityssivuilla olevan asiakaspalvelun tai chatin tulee palvella myös iltaisin.
 18. Ulkoiset linkitykset

  • Sivustolle muilta verkkosivustoilta viittaavat linkit: kun uusi sivusto julkaistaan, se saa huomiota. Linkittäjille tulee kertoa uusista sivuista ja päivittää vanhat linkit uusiin. Huomion lisäksi hyviä ulkoisia linkkejä ovat myös erilaiset suositut hakemistot tai esimerkiksi Wikipediasta tulevat linkit. Parhaita ulkoisia linkkejä ovat linkit suurten medioiden uutisartikkeleista. Ulkoisten linkitysten tulee olla aina laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia, eikä niitä saa esimerkiksi ostaa roskapostittajilta.
 19. Typografia

  • Kirjasin (fontti) on tekstin äänensävy. Typografiaa tulee käyttää sekä ilmaisun tehokeinona että luettavuuden välineenä. Jo vanha kirjapainotaito opettaa, että tekstissä on käytettävä oikeakielisyyttä ja oikeita välimerkkejä. Kirjasimia on käytettävä niille tarkoitetuissa yhteyksissä. Tärkeimmät typografiset säännöt ovat parhaimmillaan satoja vuosia vanhoja.
  • Sanastoa: kirjasin = tekstin tyyli ja kirjainten ulkoasu. fontti = konkreettinen fonttitiedosto.
 20. Brändi

  • Sivuston sisällön tulee vastata brändiä. Jos kyseessä on ei-kaupallinen toimija, brändi tarkoittaa graafista sisältöä ja vakiintuneita avainsanoja tai -lauseita, jotka auttavat kävijää tunnistamaan tutun toimijan. Jos yrityksellä tai organisaatiolla on mainostoimiston laatima, ajan tasalla oleva style guide tai brändikirja, sitä noudatetaan tarkasti. Jos ohjeessa ei ole huomioitu kotisivuja ja verkkonäkyvyyttä, vaan se koskee pelkkää painettua aineistoa, asia tulee tiedustella ohjeen laatijalta.
 21. Kuvien laatu

  • Kuvat eivät saa olla epätarkkoja tai pikselimäisiä. Laadukkaat kuvat ovat verkkosivuston ulkoasun tärkein tekijä. Kuvien sisällölliseen laatuun ja informaatioarvoon tulee myös panostaa. Valmiita kuvapankkikuvia voi käyttää. Kuitenkaan esimerkiksi myyntikuva tuotteesta ei voi olla yleinen kuvapankkikuva, vaan tuotekuvan tulee vastata täysin myytävää asiaa.
 22. Väriprofiili

  • Kuvat näkyvät eri laitteilla erilaisina, jos niille ei ole annettu oikeaa RGB-väriprofiilia.
 23. Graafisen suunnittelun perussäännöt

  • Vaikka sivuston ei olisi tarkoitus olla näyttävä, graafiset perussäännöt auttavat sisällön lukemista. Selkeys, asettelu, värit, välistykset, marginaalit jne.
 24. Tiedon avoimuus

  • Kotisivun julkaisija ei voi rajoittaa avoimesti saatavissa olevan sivuston lukemista tai siihen viittaamista.
  • On oltava avoin sen suhteen, kuka on tiedon taustalla, mistä yrityksestä tai organisaatiosta on kyse, tai mikä taho sisältöä julkaisee. Anonymiteetti sopii vain yksityishenkilön blogiin, digitaaliseen harrastusyhteisöön (kuten peliyhteisö) tai keskustelufoorumin sisältöihin. Yrityksen ollessa kyseessä y-tunnuksen on oltava näkyvissä.
 25. Mainonnan linkitys valinnainen

  • Jos julkaisia on yritys, kotisivuista tulee tehdä mainontaystävälliset, markkinoivat ja myyvät.
  • Jos käytetään digitaalisia mainontatyökaluja, ne on syytä linkittää sivuston ja mainonta-alustan välillä. Linkittäminen tai sivustolle upottaminen mahdollistaa mainonnan tulosten seurannan.
 26. Standardien mukaiset ja avoimet tekniikat

  • Sivustolla ei tule käyttää tekniikoita tai koodeja, jotka toimivat vain tietyllä selaimella tai jotka ovat tietyn kaupallisen yrityksen omille asiakkailleen ylläpitämiä. Nämä tekniikat tunnistaa usein siitä, että ne vaativat esim. käyttäjältä jonkin kaupallisen tuotteen lataamista toimiakseen.
 27. Kirjoittamattomat standardit valinnainen

  • Perinteisten standardien lisäksi on olemassa muita suosituksia, joita mikään virallinen tai julkinen taho ei ylläpidä. Nämä ovat usein valinnaisia lisäosia. Esimerkkinä robots.txt-käytäntö.
 28. Uudelleenohjaukset

  • Liikenne pitää ohjata automaattisesti oikeisiin sijainteihin. Jos yksi käyttäjä esimerkiksi syöttää osoitteen www.domain.fi-muodossa ja toinen käyttäjä ilman sitä domain.fi, tulee liikenne ohjata oikein. Jos sivustoa tulee käyttää salatussa https-muodossa, pitää liikenne ohjata niin. Myös palvelimen asetukset koskien esim. domaineja ja DNS-tietueita tulee olla kunnossa.
 29. Sivustokartta valinnainen

  • Kotisivujen juureen asetettava sivustokartta, jota hakukoneet käyttävät ja joka on syytä pitää ajan tasalla. Helpottaa sivuston indeksointia.
 30. Rekisteriseloste

  • Jos käyttäjistä tallennetaan yksilöivää henkilötietoa esimerkiksi yhteydenottolomakkeen lähetysten kautta asiakasjärjestelmään, tulee tästä olla asianmukaiset selosteet (tai ainakin niiden tarve tulee selvittää). Käyttäjille ei saa myöskään lähettää sähköpostiviestintää ilman kirjallista markkinointilupaa.

Jos kotisivu tulee avoimeen julkaisuun avoimessa verkko-osoitteessa, edellä listatut asiat huomioidaan tavalla tai toisella.