Yhdistykset

Olen auttanut useita pieniä yhdistyksiä hallinnollisissa asioissa sekä toiminnantarkastuksissa. Etupäässä olen toiminut aatteellisissa yhdistyksissä, poliittisissa järjestöissä, ammattijärjestöissä (erityisesti akavalaiset alat), yliopistohallinnossa ja seurakuntayhdistyksissä.

  • Pienten yhdistysten toiminnantarkastukset
  • Yhdistysten hallitustyöskentely
  • Työntekijäasiat, jäsenrekisterien hallinta, tietosuoja-asiat

Tilintarkastus vai toiminnantarkastus?

Yhdistyksen on valittava auktorisoitu tilintarkastaja (KHT tai HTM) tarkastamaan hallinto ja tilit, jos taseen loppusumma on yli 100 000 euroa, toiminnan suuruusluokka tuloissa mitattuna yli 200 000 euroa yhden tilikauden aikana ja jos yhdistyksen palveluksessa on vakituisesti vähintään kolme työntekijää. Jos toiminta on kuitenkin tätä pienempää, yhdistyksen vuosikokous valitsee tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastajan.

Hyvä hallinto ja hyvä yhdistystoiminta

Yhdistyksen hallintoon ja hallinnon sujuvuuteen kannattaa panostaa, myös silloin kun yhdistys on aivan pienimuotoinen tai toimii puhtaasti vapaaehtoispohjalta ilman palkallisia työntekijöitä.

  • Olennaista on, että yhdistyksellä on jokin tarkoitus, jonka varaan toiminta rakentuu. Yhdistystoiminnan tarkoituksena on olla tekemässä vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan, on toiminnan rooli sitten aatteellista, ammatillista tai puhtaasti harrastustoimintaan pohjautuvaa.
  • Sidosryhmien ja yhteistyöjärjestöjen rooli on tärkeä, ja yhdistysten välisen yhteisen toiminnan avaaminen ja organisointi ovat hyvä vaihtoehto.

Kuva Pisan tornista, Italia, 2011