Yhdistykset

Olen auttanut useita pieniä yhdistyksiä hallinnollisissa asioissa sekä toiminnantarkastuksissa. Etupäässä olen toiminut aatteellisissa yhdistyksissä, poliittisissa järjestöissä, ammattijärjestöissä (erityisesti akavalaiset alat), yliopistohallinnossa ja seurakuntayhdistyksissä.

  • Pienten yhdistysten toiminnantarkastukset
  • Yhdistysten hallitustyöskentely
  • Työntekijäasiat, jäsenrekisterien hallinta, tietosuoja-asiat
  • Neuvottelutilanteet
  • Yhdistysten tiedotustoiminta, verkko- ja somenäkyvyys sekä lehti-ilmoitusasiat

Tilintarkastus vai toiminnantarkastus?

Yhdistyksen on valittava auktorisoitu tilintarkastaja (KHT tai HTM) tarkastamaan hallinto ja tilit, jos taseen loppusumma on yli 100 000 euroa, toiminnan suuruusluokka tuloissa mitattuna yli 200 000 euroa yhden tilikauden aikana ja jos yhdistyksen palveluksessa on vakituisesti vähintään kolme työntekijää. Jos toiminta on kuitenkin tätä pienempää, yhdistyksen vuosikokous valitsee tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastajan. Toiminnantarkastajan on oltava mahdollisimman riippumaton ja puolueeton henkilö itse yhdistyksen hallinnon ulkopuolelta.

Hyvä hallinto ja hyvä yhdistystoiminta

Yhdistyksen hallintoon ja hallinnon sujuvuuteen kannattaa panostaa, myös silloin kun yhdistys on aivan pienimuotoinen tai toimii puhtaasti vapaaehtoispohjalta ilman palkallisia työntekijöitä.

Yhdistyksen vuosikokous on tilaisuus, jossa paikalle kokoontuneet rivijäsenet arvioivat hallituksen toimintaa ja saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta. Hyvän hallinnon periaatteet korostuvat tärkeäksi osaksi hallituksen toimintaa silloin, kun yhdistyksellä on työntekijöitä, jäsenrekisteri, kiinteää aktiivisessa käytössä olevaa omaisuutta tai toiminta sisältää ihmisten arkeen vaikuttavaa päätöksentekoa.

  • Olennaista on, että yhdistyksellä on jokin tarkoitus, jonka varaan toiminta rakentuu. Yhdistystoiminnan tarkoituksena on olla tekemässä vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan, on toiminnan rooli sitten aatteellista, ammatillista tai puhtaasti harrastustoimintaan pohjautuvaa.
  • Yhdistykseen valitun hallituksen tehtävä on hoitaa yhdistyksen asioita toiminnan tarkoitusta edistävällä tavalla.
  • Hallitus toimii pienessä yhdistyksessä usein täysin vapaaehtoispohjalta, joten resurssit voivat olla ymmärrettävästi vähäisiä. Tällaisessa tilanteessa sidosryhmien ja yhteistyöjärjestöjen rooli on tärkeä, ja yhdistysten välisen yhteisen toiminnan avaaminen ja organisointi ovat hyvä vaihtoehto.

Kuva Pisan tornista, Italia, 2011