Pakkosterilisaatiosta luovuttava kaikissa muodoissa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut tuomioita liittyen useissa Euroopan maissa voimassa olevaan lainsäädäntöön, jonka mukaan transsukupuolisen ihmisen on sukupuolta vaihtaessaan (tai korjatessaan) ennen korjausleikkauksia tai ennen sukupuolen juridista tunnustamista osoitettava olevansa lisääntymiskyvytön. Tuomioistuin on perustettu valvomaan laajasti ratifioidun Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista.

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on kerrassaan posketon. Se tarkoittaa käytännössä joko pakkosterilisaatiota tai sellaisten hoitojen läpikäymistä, että lastensaanti tulee äärimmäisen epätodennäköiseksi.

Turkin valtio sai vuonna 2015 ihmisoikeustuomioistuimelta tuomion (Y.Y. v. Turkki) vaatiessaan asianosaista osoittamaan lisääntymiskyvyttömyytensä ennen sukupuolenkorjausleikkauksen sallimista. Vastaavanlainen päätös tuomioistuimelta tuli tänä keväänä, kun Ranska sai tuomion sterilisaatiotoimenpiteen vaatimisesta, jotta asianosaiset olisivat olleet oikeutettuja syntymätodistustensa muutokseen (A.P., Garçon ja Nicot v. Ranska). Molemmissa tapauksissa oli rikottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa 8, joka takaa oikeuden nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.

Artikla 8:

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Erikoista on, että kaikista suomalaisista puolueista juuri kristillisdemokraatit vastustaa translain uudistusta, mitä tulee sterilisaatiovaatimukseen – puolue, jolle kristillisten perusarvojen pohjalta perhe, uuden elämän saattaminen maailmaan ja ihmisten oikeus tehdä oman perhe-elämänsä valinnat ovat erottamattoman tärkeitä. Tämä valinnanvapaus näkyy esimerkiksi KD:n vastustuksessa ehdotettuihin perhevapaauudistuksiin, joista olen puolueen kanssa ollut täysin samoilla linjoilla.

Perinteisten kristillisten arvojen näkökulmasta miesten ja naisten kyky saada lapsia ja perustaa perhe on mittaamattoman arvokas. Se tosiasia, että uusia perheitä muodostuu Suomessakin periaatteessa täysin valtion ohjelmista tai poliittisesta vallasta riippumatta, on mitä suurimassa määrin ihmisen radikaalia autonomiaa ja demokratiaa.

Kristillisdemokraatit on suomalaisista puolueista se, joka on periaateohjelmiensa työstämisessä ehkä selkeimmin tukeutunut yleiseurooppalaiseen arvoperintöön. Kristillisdemokratia on yksi Euroopan unionin perustavia poliittisia liikkeitä ja aatteena sille on ominaista länsimaiseen ihmisoikeusperintöön tukeutuminen. Jos kristillisdemokraattinen liike tulevina vuosina hahmottelisi kansainvälispoliittista ohjelmaa, se tulisi olemaan ennen kaikkea nykyisiin kansainvälisiin sopimuksiin sitoutuva ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusohjelma.


Mikään poliittinen projekti ei voi koskaan omia ihmiselämän kannalta arvokkainta biologiaa, kykyä tuottaa jälkeläisiä. Lapsia ei adoptoida poliittiselta järjestelmältä, vaan yksin biologia ja ruumiillisesti autonomisen ihmisen omat terveet ominaisuudet riittävät suvun jatkamiseen.

Sterilisaatiovaatimus missä tahansa yhteydessä ja varsinkin, kun se johtuu täysin toissijaisista juridisista seikoista tai päättäjien kyvyttömyydestä sietää ihmisten aitoa autonomiaa, lähentelee räikeimpiä ihmisoikeusrikkomuksia. Kaiken lisäksi tämä rikkomus ei ole vain tuottamuksellista tai esimerkiksi taloudellisen välttämättömyyden sanelema asiantila. Se on tietoista politiikkaa.

Sterilisaatiovaatimuksen perustelut ovat jääneet ontuviksi. Päällisin huoli translain uudistuksessa vaikuttaa olevan ajatus siitä, että muuttuneessa tilanteessa nainen voisi olla lasten siittäjä tai mies voisi olla synnyttäjänä. Ikään kuin valtiovallalle millään tavalla kuuluisi, kuka tai mikä lapset siittää. Lapset ovat vanhempiensa omia.

Sterilisaatiovaatimus vaikuttaa olevan lähinnä periaatteellista kiukuttelua sitä vastaan, että väestörekisteriin merkityt kansalaiset ylipäätään oireilevat syntymässään annetun sukupuolensa takia. Hieman hienostuneempi vastaus on tottakai vedota ehdotettujen lakimuutosten juridisiin ongelmiin. Kuitenkaan ihmiseltä ei voi viedä oikeutta perhe-elämään vain sen takia, että virkailija ei tiedä, mitä nappia painaisi tai minkä ruudun rastittaisi väestörekisteritietoja kirjatessa.

Mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan tulee, ei se ole suinkaan joka tilanteessa ollut transihmisten oikeuksien takana ihmisoikeusaktivistien vaatimalla tavalla. Vuonna 2014 ihmisoikeustuomioistuin esimerkiksi antoi Suomea koskevan myönteisen päätöksen (Hämäläinen v. Suomi), jonka mukaan sukupuoltaan korjanneen miehen naisen ihmisoikeussopimuksen mukaisia oikeuksia ei oltu rikottu, vaikka hänet oli pakotettu avioeroon.

Oikeus omiin jälkeläisiin ja oikeus perhe-elämään on perustavanlaatuisia oikeuksia, joihin valtion pitäisi voida puuttua vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa. Nyt jo ihmisoikeustuomioistuimen useamman langettaman tuomion jälkeen Suomenkin pitää herätä vakavasti miettimään nykyisen lainsäädännön eettistä kestävyyttä ja ylipäänsä järkevyyttä. On vain ajan kysymys, milloin Suomikin saa ensimmäisen translakiin liittyvän tuomionsa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *